Ege Tır Logo

Transport & Logistics

ULUSLARARASI LOJİSTİK hizmetleri

Tehlikeli Madde Kodları

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 1 - PATLAYICILAR (EXPLOSIVES)

Gemide istifleri personel mahallinden ve gemi teknesinden uzağa, ambar kapaklarının hemen altına yapılmalıdır. Bu sınıfa dahil maddeler : Kara Barut, Fişek, Sis Bombası, Cephane, Dinamit vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 2.1 - YANICI GAZLAR (FLAMMABLE GAS)

Her türlü ısı kaynağından ve personel mahallinden uzağa istiflenmelidir. Bu sınıfa dahil maddeler : Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazı vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 2.2 - ZEHİRLİ GAZLAR (TOXIC GAS)

Her türlü ısı kaynaklarından, personel mahallinden ve yiyecek maddelerinden uzağa istiflenmelidir. Bu sınıfa dahil maddeler : Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon monoksit vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 2.3 - YANICI OLMAYAN SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR (NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS)

Güverte veya güverte altında, iyi havalandırılmış serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu gazlarla doldurulmuş tüpler ısı aldıkları zaman genleşirler ve bu da patlamalara neden olduğu için çok tehlikelidirler. Bu sınıfa dahil maddeler : Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gazı, Oksijen vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 3 - YANICI SIVILAR (FLAMMABLE LIQUID)

Yanıcı sıvılar ısınmaları halinde, buharlaşan gazın yanma noktasına göre, 3 gruba ayrılırlar.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 3.1 - BENZİN

Yanma noktası 18O C'den düşüktür. Daima güverte üstünde istiflenmelidir.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 3.2 - MAZOT

Yanma noktası 18OC ile 23OC arasındadır. Güverte üstünde veya güverte altında istiflenmelidir.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 3.3 - MAZOT

Yanma noktası 23OC ile 61OC arasındadır. Güverte altında istiflenmelidir.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 4.1 YANICI KATILAR (FLAMMABLE SOLID)

Güverte veya güverte altına istif edilmelidirler. Yaşam mahallerinden uzak tutulmalıdırlar. Bu sınıfa dahil maddeler : Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Filmler, Neft Yağı, Kuru Lifler vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 4.2 KENDİ KENDİNE YANABİLEN KATILAR (SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE)

Çok iyi havalandırılmış yerlerde istiflenmeli, istif araları hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Bu sınıfa dahil maddeler : Kopra, Balık Unu, Kuru Ot,, Mangal Kömürü vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 4.3 ISLANDIĞINDA YANABİLEN KATILAR (DANGEROUS WHEN WET)

Su ile temas ettiklerinde veya ıslandıklarında, yanma özelliği gösteren katılardır. İyi havalandırılmış kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile temasından mutlak suretle kaçınılmalıdır. Bu sınıfa dahil maddeler : Alkalin alaşımlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 5.1 OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZING AGENT)

Bu sınıfa giren maddeler, oksijen açığa çıkartmak suretiyle yanmayı kolaylaştırıcı bir ortam meydana getirirler. Bu özellikleri nedeniyle yanıcı maddelerin yanına istiflenmemelidirler. Bu sınıfa dahil maddeler : Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 5.2 ORGANİK PEROKSİTLER (ORGANIC PEROXIDE)

Bu sınıfa giren maddeler yanıcı olabilecekleri gibi, patlayıcı da olabilirler. Güverte üstüne örtülü olarak, kuru ve serin yerlere konulmalıdır. Bu sınıfa dahil maddeler : Bütün peroksitler bu sınıfa dahildir.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 6.1 ZEHİRLEYİCİ MADDELER (TOXIC)

Zehirleyici maddeler insan vücuduna ağız yoluyla girebilir ve insanı öldürebilirler. Bu nedenle yiyecek, içeceklerden, yaşam mahallerinden ve tütün gibi nem çıkaran maddelerden uzağa istiflenmelidirler. Bu sınıfa dahil maddeler : Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurşun, Siyanür, Cıva ürünleri vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 6.2 MİKROPLU (BİYOLOJİK) MADDELER (INFECTIOUS SUBSTANCE)

Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastalıklara sebep olurlar. Yiyecek, içecek ve yaşam mahallerinden uzağa istiflenmelidirler. Tehlike arz eden durumlarda en yakın sağlık otoritesine haber verilmelidir. Bu sınıfa dahil maddeler : Kemik, Kemik Yağı, Sıkıştırılmış Et Atıkları, Hayvan Derileri, Kan Tozu, vb.

Tehlikeli Madde Kodları

SINIF 7 RADYOAKTİF MADDELER (RADIOACTIVE)

Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kapların mutlak suretle hasarsız olması gerekmektedir. Tercihen güverte üstüne, personel mahallinden, besin maddelerinden, banyo edilmemiş filmlerden, ilaçlardan ve kimyasal maddelerden uzağa istiflenmelidirler. Aktivite dereceleri bakımından 3 gruba ayrılırlar.

Güvenilirlik ve Dakiklik

Filolarımızın önceliğimiz
Zamanında ve başarılı teslimat

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti
Yüksek kalitede hizmet anlayışıyla olur

Hızlı Teslimat

Yükünüzü hızlı ve
Emniyetli şekilde gönderin

Uluslararası lojistik

Uluslararası düzeyde
Lojistik hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

Lojistik Hizmetleri

Karayolu Taşımacılığı

Türkiye'den başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine, hızlı ve güvenli, komple ve parsiyel uluslararası karayolu taşımacılığı, yurt içi tenteli ve konteyner karayolu taşımacılığı

denizyolu taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Türkiye ve Avrupa limanları arasında konteyner taşımacılığı organizasyonu hizmeti vermekteyiz.